Manifesto

Помни смъртта

Едвин Сугарев

 

*

ромол на листа сънува сухото дърво
додето вятърът минава равнодушен
през неговия черен йероглиф

 

 

*

пада дъжд
загръща просяци и сгради

моята любов загръща
твоята любов

общ е плащът
в диплите се търсим

и понякога се намираме
а понякога
не

 

 

*

почакай още мъничко
сърце

и кафеза ти
сам ще отключа

 

 

Достатъчно

мрачнее времето към края на септември

и доминира сиво над зазидания свод
и четката мъгла размътва гледката

само една избухнала в злато топола
не иска да се предаде на сивотата

пренасям я мислено в континентите
на вътрешните пейзажи

там има достатъчно светлина
и достатъчно място за слитане

 

 

Чезнене

чезнат линиите по дланите
времето ги заличава

смъртта ги изтегля
нишка по нишка
и ми тъче саван

Господ ще каже
здравей мой ангеле
ти май изобщо не си живял

 

 

Свързване

свободата си няма име

тя е тъкан
която свързва

разбралите за какво са тук

 

 

Стига ми

спомням си изкачването на Сток Кангри
умората наливаше в обувките олово
жестокото слънце
залепяше пиявици върху лицето ми
ядеше ме предчувствие
че ще се срина всеки миг
в тази или онази пропаст

когато все пак стигнахме върха
водачът шерп запя ритуална песен
а аз просто се огледах
Хималаите светеха
с хиляда върхове до дъното на погледа

а този поглед бе безкраен
стига ми
след толкова години в изтощаващия свят

 

 

Смях

по изгрев
в стъмените клони
жълтите джанки
греят

свит в сянката
сляп като къртица
търся смисъла

смеят се

 

 

Опит за определение

да оставиш линиите на ръцете ти да продължат
в пукнатините зеещи на старата земя

да следваш Дон Кихот не достопочтения Сервантес
и да нападаш кръжащия супермаркетен ад

да браниш детството като последна крепост
от връхлитащите орди на годините

да избродиш върховете и пустините
търсейки Светият Граал на нежността

с гущерчето да обсъждаш на камъка словата
додето тътенът на врявата премазва като валяк

копие да е тревицата когато дойде време за отлитане
през твоите гърди да прорасте

поезията е да си останеш омагьосан
сред разомагьосания свят

 

 

Докато

колкото и да си представяш как ще свърши светът
това няма да стане по същия начин
няма да е нито с гръм нито с хленч
само с безлюбовие и с безразличие

краят на света няма да е изобщо край
няма да го усетим по никакъв начин
просто някъде някакъв екран ще угасне
и ще се появи надпис
че връзката е прекъсната

просто някой ден бледите и анемични деца ще озвереят
и ще си купят оръжия вместо игри на убиване
просто някакъв свръхотговорен тип ще се появи дигитално
и ще каже съжаляваме
ресурсите свършиха

колкото и да се представяш как ще свърши светът
няма никакво значение какъв ще е краят
по-добре напиши две-три думи върху водата
и послушай как шуми в тръстиките вятърът

докато още има тръстики
докато още има вятър

 

 

*

неродени деца

играят си в пясъка
на третия бряг на реката

 

 

*

помни смъртта
защото си я преживявал

и своята опашка пътят ще захапе

и тя ще дойде с бяла кърпа
от челото ти

ведно с потта студена да изтрие паметта

 
Йероглиф

трудно е
за отгадаване
трудно е
за разчитане

йероглиф е сърцето
йероглиф от забравен език

 
*

смъртта е вишня
цъфнала е в бяло

ела под бялата й сянка
отдъхни

^