Manifesto

За контакт

Можете са изпращате свои текстове за публикация, формат .doc и по възможност снимка на автора. Редакционната политика се определя от Едвин Сугарев. Ръкописи не се връщат.

^