Manifesto

СИЛАТА НА ИМЕНАТА

Драги Любо, Вятърът на остров Шетланд не е просто природно явление ...
Сергей Бояджиев

ПОМНИ СМЪРТТА

ромол на листа сънува сухото дърво додето вятърът минава равнодушен през неговия черен йероглиф
Едвин Сугарев

ХАКЕЛДАМА

Хакелдама – “кървавата нива” – нивата, насред която Юда се обеси. Сухото дърво стърчи все още – и дере небето с кривите си пръсти – онова небе, надвиснало над нас повече от две хилядолетия – като шия на лешояд над мършата.
Едвин Сугарев

ОТИДЕ СИ АТАНАС

Отиде си Анастас, няма го вече. Няма никога повече да си говорим за връзката между изобразителното изкуство и квантовата физика. Няма да [....]
Пламен Асенов

ТАБО ГОМПА

Манастирите в Лахул може би не са тъй впечатляващи, както тези около Ле, но неугледния и незначителен на пръв поглед вид понякога [....]
Едвин Сугарев

БЕЖАНСКАТА КРИЗА КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ОРЪЖИЕ

Все ми се струва, че днешната ситуация има парадоксална връзка със стихотворението на големия гръцки поет Константинос Кавафис „В очакване на варварите“.
Едвин Сугарев

ЛУДИЯТ ДЪРВАР

Наричали го Лудият дървар заради проповедите, които произнасял, докато чакал някой да купи дървата му. Говорел за това, че хората се зли и не си помагат, че живеят лошо и с алчността си умножават злото на този свят, че Бог ги е създал като свои чада, а те са загърбили своята мисия...
Едвин Сугарев

ИЗ „СКИТНИШКИ ХАЙКУ“

* Идва и си отива без да шуми росата * Летна привечер Пъплят сенки по прашния път по-плътни от хората
Едвин Сугарев

КОЖАТА НА ВОДАТА

Едвин Сугарев
^