Manifesto

Фуга на смъртта

Паул Целан

Черно мляко на утрото пием те вечер
и по пладне те пием и сутрин и нощем
ние пием ли пием
гроб в небето дълбаем дето място за лягане има
мъж дома обитава и си играе със змиите или пък пише
пише той додето се смрачава над Германия твоята златна
коса Маргерита
пише той после излиза пред къщата и звездите блестят той на
своите кучета свирва
свирва на свойте евреи кара ги гроб да дълбаят в земята
и разпорежда свирете сега за танцуване

Черно мляко на утрото ние пием те нощем
ние пием те сутрин по пладне те пием
ние пием ли пием
мъж обитава дома той си играе със змиите пише
пише той щом се смрачи над Германия твоята златна коса
Маргерита
пепелявата твоя коса Суламит ние гроб сред небето дълбаем дето
място за лягане има

Вика той вие тук по-дълбоко в земята дълбайте вие там по-сърцато
свирете и пейте
слага длан над револвера втъкнат в колана и го размахва а синеят
очите му
вие тук по-дълбоко забийте лопатите вие там още свирете и пейте

Черно мляко на утрото пием те нощем
и по пладне те пием и сутрин и вечер
ние пием ли пием
мъж обитава дома твойта златна коса Маргарита
пепелявата твоя коса Суламит той си играе със змиите
вика той я по-нежно свирете смъртта ви е публика тя е немски
маестро
вика той я свирете по-плътно с цигулките със звука като дим ще се
възнесете в небето
ще имате уютен гроб сред облаците там не е тясно там място за
лягяне има

Черно мляко на утрото ние пием те нощем
и по пладне те пием смъртта е немски маестро
ние пием те вечер и сутрин те пием ние пием ли пием
смъртта е немски маестро и са сини очите му
той с оловен куршум те пронизва той уцелва те точно
мъж обитава дома твойта златна коса Маргарита
свойта хайка от кучета подир нас той насъсква подарява ни гроб
в небесата
и си играе със змиите и сънува смъртта тя е немски маестро

твоята златна коса Маргарита
пепелявата твоя коса Суламит

Превод: Текла Сугарева, Едвин Сугарев

^