Manifesto

Хайку

СЯНКА НА ПТИЦА

пролетен вятър свири за себе си уличният музикант
Дарина Денева

КРАЯТ НА ЗРИМОТО

димящ сантал и чаша чай на перваза полепнала слана
Венелина Петкова

РЕНГЕЙ ПОЕМИ