Manifesto

Хайку

ИЗ „СКИТНИШКИ ХАЙКУ“

* Идва и си отива без да шуми росата * Летна привечер Пъплят сенки по прашния път по-плътни от хората
Едвин Сугарев
^