Свободата днес и тук 26 Септември 2023  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Отворено писмо до икономическия министър във връзка с националните природни богатства

« назад   Изпечатай   Изпрати на приятел   

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКА

Копие:

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПП ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП АТАКА, РЗС

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

.

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ ФБ ГРУПА „ПРОТЕСТЪТ –И КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ”

https://www.facebook.com/groups/152043221627126/

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Ще започнем с една топ новина от интернет през тази седмица. Парламентът на Киргизстан иска да прекрати концесия за злато на канадска компания, поради твърде ниската концесионна такса от 33%.

И така, г-н Министър, Вие знаете ли колко е концесионната такса у нас?
Може би ще се изненадате да разберете ,че тя е между 0.75 до 4%.
Как Ви се струва, г-н Министър, изгодна ли е за държавата?

Продължаваме с Конституцията.

Чл. 18.
(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.

Г-н Министър, дали бихте успял да ни покажете как е защитен интересът на гражданите и обществото, с отдаването на концесия на златните находища на България на чужденци, които отгоре на всичко изнасят направо рудата, и ние не знаем, освен златото, колко сребро, мед и други полезни изкопаеми си присвояват без да плащат за това.

ПО СЪЩЕСТВО:

Общата сума, постъпила в държавната хазна от всички концесионни такси за 2012 г., според изказването на бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев е 186 милиона – най-високата досега .

Г-н Министър, това са смешно малко пари, на фона на това, което България може да получи при едни нормални условия в концесионните договори.
Това е смешно ниско постъпление на база на изнасяните в пресата печалби на концесионерите.

Концесията в Крумовград

Концесията в Крумовград, предоставена на “БОЛКАН МИНЕРАЛ ЕНД МАЙНИНГ” ЕАД, БУЛСТАТ 122054432 – собственост на канадската компания „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС” държавна концесия за добив за НАХОДИЩЕ “ХАН КРУМ” – УЧАСТЪЦИ “АДА ТЕПЕ”, “КЪПЕЛ”, “КЪКЛИЦА”, “СКАЛАК”, “ЗОНА СИНАП” И “СЪРНАК”, област Кърджали, община Крумовград, населено място Гулия, Дъждовник, Звънарка, Къклица, Малко Каменяне, Овчари, Сърнак с орган, представляващ концедента – министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за срок от 30 години от 25.04.2012 г.

Цитат от пресата: ”Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди законността на 30-годишната концесия, която дъщерното дружество на канадската Dundee Precious Metals – “Болкан минерал енд майнинг”, получи за добив на златосъдържащи руди от находището “Хан Крум”, община Крумовград. Петчленен състав на ВАС потвърди определението на тричленката, която остави без разглеждане жалбите на община Крумовград, “Сдружение за дива природа – Балкани” и Информационен и учебен център по екология срещу решението на Министерския съвет от февруари 2011 г. за предоставяне на концесията. Определението на втората инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване.

Неоснователни

Според петчленката жалбите са неоснователни, тъй като решението на кабинета не засяга правата и законните интереси на жалбоподателите. Съдът заключи, че индивидуален административен акт може да се оспорва в обществен интерес единствено от прокурора. Липсва правен интерес и за кмета на общината, тъй като предметът на концесията, т.е. находището, е изключителна държавна собственост. По отношение на решението за оценка въздействието на околната среда (ОВОС) ВАС определи, че то подлежи на самостоятелно оспорване, което впрочем е направено от жалбоподателите. Административните актове, свързани с околната среда, са с различен предмет и там действително има множество процедури, в които участието на обществеността е широко застъпено, но това не се отнася за настоящото производство, посочват съдиите.”

Може би, г-н Министър, трябва да дадете глътка въздух на Прокуратурата от подслушванията, та да започне да се занимава с неща, които са далеч по-важни и ценни за държавата.

В случай, че Прокуратурата не счита за основателни притесненията на обществото в Община Крумовград и неправителствените организации във връзка с опазване на околната среда, и счита, че Оценката за въздействие на околоната среда /ОВОС/ не би могла да бъде основание за оспорване на концесията, предлагаме на вашето внимание следните данни:

В концесионния договор е предвидено следната концесионна такса за Република България:„Минималният процентен размер на концесионното плащане е 1,44 на сто от стойността на добитите златосъдържащи руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително и при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите златосъдържащи руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто, размерът се увеличава с 0,064 на всеки процент увеличение на рентабилността.”

Г-н Министър, как в тази клауза е защитен интересът на обществото, както повелява Конституцията?!

Според изказалите се в пресата експерти ето колко е изгодна тази сделка за Република България: „Според направения от екипа ни геоложки анализ, под Ада тепе има 27 тона злато, като на година ще вадим по 3 тона. С метода на флотация можем да извлечем общо 85% от тях, или към 23-24 тона за целия 9-годишен период на експлоатация”, обясни инж. Желев. Простата аритметика показва, че в един тон се съдържат малко повече от 29 166 тройнуции злато, всяка от които на цена средно $ 1700. Т.е., 24 тона злато са равни общо на 700 000 тройнуции на стойност 1 190 000 000 долара! Толкова ще „изкопае” „Дънди” от хълма край Крумовград. И това официално… От тази космическа сума България ще получи едва 2,3%, или 27 370 000 долара.

ДРУГА КОНЦЕСИЯ ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ, ОСОБЕНО ОЩЕТЯВАЩА ДЪРЖАВАТА – КОНЦЕСИЯТА ЗА МАНГАН В С.ОБРОЧИЩЕ, ДОБРИЧКА ОБЛАСТ.

Друга концесия:

Мина “Елаците – мед” добива медна руда за 96 млн. годишно, а концесионната такса е 400 хил.

В национален канцесионен регистър е посочено следното концесионно възнаграждение:

КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, в размер на 1.5 на сто от стойността на металите (мед, злато и сребро) в добитите количества руда, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс “продава” на Лондонска метална борса/ за предходния шестмесечен период, на база утвърдена от концедента номенклатура на крайните продукти от добива и преработката на рудата.

В момента Асарел, Челопеч и Елаците добиват на година над 10 тона злато, 110 000 тона мед, както и други благородни метали, редки и разсеяни елементи. Предприятията са с печалба над 2 милиарда долара на година, а постъпленията от техните концесии в държавната хазна са под 20 милиона долара.

Друг начин за ощетяване на държавата е следният:

Проучените преди 1990 г., за държавна сметка, находища се включват в лицензионна площ за търсене и проучване на подземни богатства, която се предоставя за фиктивно проучване на същите тези олигарси. Най-голямата уловка и измама се състои във факта, че съгласно новоприетия закон, откривателите на подземното богатство, директно, без търг получават право да сключат концесия за добив. Използвайки нерегламентирано държавният архив – така нареченият “Национален Геофонд”, „проучвателите” с минимални разходи правят няколко фиктивни сондажа и следвайки процедурата, която самите те са фиксирали в закона, обявяват т.нар. “Търговско откритие”. Това означава, че са открили количество суровини, които представляват потенциал за добив и реализация на пазара за суровини. Подробността, която представлява откровена измама е, че тези находища са открити много преди настоящите изследователи да се заемат с изследванията си. Проучванията са правени за сметка на данъкоплатеца, което означава, че той е реалният собственик на т.нар. по новому “Търговско откритие”.

Според законовата процедура, следва сключване на концесия, без търг, при същите престъпни условия, обяснени по горе – под 1% приход в държавната хазна срещу 99% приход в джоба на концесионера. Така наскоро канадската фирма “Дънди прешълс металс”, на която бе подарена, преди това, една от най големите работещи златни мини в Европа – тази в Челопеч, стана и концесионер на проучваното от държавата, преди 1990 г., златно находище в Крумовград. “Дънди прешъс” са направили реално едва няколко сондажа, но с най голямата си наглост декларират над 50 милиона долара разходи за проучване, което си е данъчна измама. Целта на операцията е за да доведат накрая документално печалбата до 0 и да не платят поне дори корпоративния данък от 10%, въпреки че реалната им печалба от тази „сделка” ще е над 2,5 милиарда долара, а за българския данъкоплатец едва 2,4% от тази сума.

Двадесет и две години външния дълг се увеличава все повече, макар че е заграбено и изнесено в полза на западните корпорации:

185 тона злато, 2,2 милиона тона метал мед, редки и разсеяни стратегически метали, на обща стойност от над 30 милиарда долара, по сегашни цени на лондонската борса.

От 1990 г. досега се изнасят в чужбина ограбено отначало от ръководствата, после и частните фирми, приватизирали сектора за 1 лев:

- От Асарел – 22 тона злато, 1,2 милиона тона мед. Всяка година 50-55 хиляди тона метал мед и 1000-1200 кг.
- От Елаците – 40 тона злато, 800 000 тона метал мед, на година 40-45 хиляди тона мед, 1900 до 2100 злато.
- От Челопеч – 70-80 тона злато, 3,5 до 4 тона на година, след 2007 г. увеличават добива на руда и злато също. 250 хиляди тона метал мед до момента – 13 до 14 хиляди тона на година.

В България от заграбените мини са изнесени от 140 до 150 тона злато, 2-2,2 хиляди тона метал мед, редки и разсеяни елементи, суровина в концентратите за милиарди долара. Златният резерв на България от 35 тона злато, добит преди 1990 г., съхраняван до 2002 г. в БНБ, е изнесен от правителството на Сакскобургодски и не се знае съдбата му.

Общо 180 тона злато за 12 милиарда долара и метал мед за 30 милиарда долара е заграбено от 1990 г. до момента от политическата мафия и западните „партньори”.

Цитат от пресата: „Канадската компания EurOmax Resources Ltd., която притежава концесии за проучване и добив на благородни метали край Трън, официално съобщи, че резултатите от досегашните сондажи са обнадеждаващи.”

Прогнозният капацитет на трънските находища е за около 100 тона злато, докато при Ракитово очакванията са за добив на 7 т злато и 100 т сребро.

През май 2012 г. географските открития са направени от двете дъщерни дружества на канадската компания Trace resources и Euromax services. Първата е проучвала подземните недра в Ракитово, а втората – при Трън. Не е ясно дали двете компании вече са подали заявление за получаване на удостоверение за търговско откритие, чиито процедури продължават от една до три години, поясниха експерти.

Г-н Министър, прекратете това ограбване отново с „търговско откритие”.

Г-н Министър, бихме искали, да ви обърнем особено внимание върху концесиите за минерални води.

„Според прогнозите на учените, между 2035 и 2045 година обемът на прясна вода, която консумира човечеството, ще бъде равен на ресурсите. Световната водна криза може да се случи дори по-рано. Това се дължи на факта, че основните водни запаси са концентрирани само в няколко страни. Към тях се отнасят са Бразилия, Канада и Русия. Естествено, в тези страни, няма да бъде използвана всичката вода дори и към 2045 година, резервите им са твърде високи. Но за много други държави водния проблем може да настъпи още утре.”

Цитат от пресата: ”Българите могат да станат богати като петролни шейхове. Но вместо от нефт да печелят от минерална вода. Това е ресурс, чиято цена е съизмерима с тази на черното злато, пише в Стратегията за икономическото развитие на страната ни, изготвена от 36 учени по поръчка на президента Георги Първанов. Имаме невероятни извори, а общият им дебит надхвърля 100 млн. тона годишно. Но от тях се използват по-малко от 10%, твърдят анализаторите, изготвили документа. Те препоръчват балнеолечението да стане най-значимата част от българския туризъм.”

Слабото оползотворяване на този ресурс е учудващо, предвид всепризнатите му качества и възможностите за почти универсално приложение. Българските минерални води са изключително разнообразни по състав и температура. Те са чисти, защото извират от дълбоките недра на земята, а съдържанието на токсични елементи в тях е ниско или липсва напълно. Огромната част от тях са слабо минерализирани, поради което могат да се пият непрекъснато. Почти няма човешка дейност или област от стопанския живот, в която да не могат да бъдат използвани – подходящи са за лечение, профилактика и възстановяване на здравето, за отопление и климатизиране на сгради, за аквакултури. И най-важното – има ги в изобилие.

Държавна стратегия за минералните води

“Много важно е въпросът за използването на минералната вода да бъде погледнат далекосрочно, да не се действа на парче”, смята д-р Ангелова. По думите й това може да се гарантира с държавна стратегия за минералните води, която да очертае ясно насоките за развитие на този сектор. На същото мнение е и професорът по хидрогеология Костадин Щерев. Според него основната причина за неефективното използване на минералните води е липсата на държавна стратегия и добри регулации в сектора. Настоящият Закон за водите е враждебен към инвеститорите и не осигурява необходимия законодателен простор за мащабни, модерни и съзидателни начинания, смята проф. Щерев.
Беше приета новата Стратегия за националната сигурност на България, в която водните ресурси са признати за елемент от националната сигурност. Засега минералните води в България и петролът в арабските страни си приличат единствено по това.

Добре би било България да има една стратегия за развитие на балнеотуризма и за рационалното ползване на минералните си води. Турция вече има “Стратегия ’2020″, която предвижда страната да стане водеща балнео дестинация в Европа. Те са успели да съберат екип и да направят тази програма. Би било много добре ако и в нашата страна се изгради такава стратегия.

Относно минералната вода за консумация, Ви предлагаме следното:

За минералните води качване на концесионната такса на 10%.

Създаване на държавна бутилираща компания със собствен ресурс за откриване и разработване на водоизточници за тези, които не са раздадени на концесия (с кадри на БАН и икономическото министерство).

Да, тези хора знаят най-много за изворите. Заслужават да ги вземат в държавно дружество и да бутилираме (държавата) минерална вода. След старта на компанията, концесиите за минерална вода се забраняват, тъй като вече са признати като елемент от национална сигурност.

Г-н Министър, крайно време е някой да започне да мисли за бъдещето на тази държава.При положение, че водата ще бъде новия петрол, ние трябва да се възползваме и да направим всичко възможно, държавата т.е. всички ние да печелим от ресурсите в нашата родина.

Категорично сме против минерални извори да бъдат давани на концесия на чужди фирми, както в случая с ”БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ” ЕИК 010267927, ЧИЙТО СОБСТВЕНИК Е СИ СИ БЕВЪРИДЖИС ХОЛДИНГС II Б.В., Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 33298456, държава: НИДЕРЛАНДИЯ.

Относно посочените концесии, както и за всички останали, смятаме, че незабавно трябва да се събере екип, който да започне преговори с концесионерите, за да бъде предоговорено концесионното възнаграждение.

В случай, че концесионерите не желаят да се предоговаря концесионната такса, то Народното събрание и Прокуратурата трябва да влязат в ролята си на представители на суверена и тези концесии незабавно да бъдат прекратени поради факта, че са особено ощетяващи държавата и интересите на обществото, както повелява Конституцията и чл.8/3/ от ЗЗД.

А, между другото, тъй като сте министър и на енергетиката, бихме искали да Ви кажем, че дългосрочните договори на ТЕЦ „Марица-1 и ТЕЦ “Марица-3”, са в противоречие с Европейското законодателство /което има предимство пред нашето/ и с принципите на конкуренция и либерализация на пазара. За начина на прекратяване на такива договори четете тук:http://velimar.blogspot.com/2013/04/blog-post.html

Г-н Министър, очакваме от Вас в срок от три месеца да бъде задействана процедура по предоговаряне и прекратяване на концесиите за злато.

 

От https://www.facebook.com/groups/152043221627126/

/962 души/

ПОДКРЕПЕНИ ОТ:

60-ТИЯ ГРАД
https://www.facebook.com/pages/-60-%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/337717209591915
/519 души/

ФБ ГРУПА БЪЛГАРИ /339 души/ https://www.facebook.com/groups/423679457702369/

“БОЙКОТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ” /345 души/https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/427025714057299?filter=2

ФБ ГРУПА “Чиста и Свята Република – Визия и Идеи за Нова България” /112 души/https://www.facebook.com/groups/430798463673517/


 


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional