Свободата днес и тук 02 Юни 2023  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Адхок Внета

Това несъмнено е странен текст, но пък показателен за високия градус на напрежение, в който се намира мисленето на мнозина, дирещи шанс за трайна политическа реализация на гражданската енергия, на която сме свидетели в България. Това е и причината за настоящата публикация - и се надвяваме да получим и други мнения.

Е.С.

ТОВА Е ЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ ЗА                                            ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО                                                                                                                                                            В УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ДЪРЖАВАТА

 

 

Отправям го както към протестиращите, така и към  тези,  срещу които е насочен основно протеста.

 

        Защо протестиращите граждани не позволяват протеста им да бъде „яхнат” и странят от всякакви контакти с политическите партии?    Отговорът на този въпрос е  много ясен, но и много неудобен за партиите. Така е защото гражданите явно са загубили доверие във възможностите на партиите да ги представляват, а именно в това представяне се състои смисъла на съществуването им, при една нормално функционираща демокрация. Затова се търсят други възможности за контролиране на държавните органи (власти) от гражданското общество, което по същество е отказ от общоприетата демократична практика. Нормалното положение, би трябвало да е това, при което гражданското общество контролира партиите СИ излъчващи държавните органи - нещо което в България явно не се случва.

 

      От своя страна партиите (от управляващото мнозинство) не желаят да изпълнят основното искане на протестиращите - продължаване работата на парламента само до приемане на промени в изборния кодекс и дори дават съвети за сформиране на нова партия, която да обедини и изрази волята за промяна. По този начин партиите всъщност казват на протестиращите:

     „След като искате да управлявате организирайте се и станете като едни от нас”.

 

        На това предложение протестиращите (според мен)  отговарят горе-долу така:

 

       Благодарим - не желаем – имаме си достатъчно партии. Осъществяването на това предложение просто би довело до появата на нова, може би  първоначално по-добра партия (или партии), но може и да се получи „с каквито се събереш такъв и да станеш, защото Ние сме донякъде като Вас, Ние (или повечето от Нас) гласуваме за Вас, затова не сме единни в исканията си, както и Вие не сте единни в идеите си за управление. Разликата е само в това, че Ние (или повечето от Нас) не искаме да сме управляващи (пастири), а само да сме добре т.е. честно, прозрачно и разумно управлявани от разумни и почтени ХОРА – ВОДАЧИ  а не от роботи за гласуване (електрически пастири)

       Ние считаме, че за да има  добро управление трябва  да избираме  народни представители сред кандидати посочени и контролирани и от Нас, дори и формално да са предложени с Вашите листи, а не само от сред посочените и контролираните  от Вас.”

 

      Тъй като настоящото състояние на държавата ни не показва наличието на добро управление, по-долу се предлага една идея за постигането на такова - или поне на едно съвместно управление на партиите и  гражданското общество, при това само посредством извършването на една радикална промяна в ПОВЕДЕНИЕТО на ГРАЖДАНИТЕ и ПАРТИИТЕ преди и след изборите.

      Предполагам (колкото и нескромно да звучи, почти гарантирам), че всички партии, които приемат предлаганата, идея могат да станат „РАКЕТА НОСИТЕЛ” за влизането на гражданското общество (ако наистина има такова) в управлението на страната.

       Така или иначе - рано или късно; предсрочни или не - ще има -ДАЙ БОЖЕ-  нови избори - затова ето идеята, мисля че не е „съвсем утопична” и си струва да се помисли върху нея:

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕTO НА  ПАРТИИТЕ

И ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДИ И СЛЕД ИЗБОРИТЕ

 

I.  ПОВЕДЕНИЕ НА ПАРТИТЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

 

1.  Да допускат до кандидатстване за народни представители, избирани от името  на партията (или коалицията), всички удовлетворяващи конституционните изисквания, приемащи предизборната и програма и заявили такова желание, независимо от принадлежноста или не към партията, но задължително приемащи писмено следните условия:

 

1.1  Ако бъдат избрани да работят единствено в интерес на всички граждани на България (част от клетвата на народните представители), а  с гражданите от съответния /своя си/ избирателен район да се срещат ежеседмично, да отчитат свършеното - начина по който са гласували, да споделят отношението  си по различните въпроси, по които работят и се задължават да придвижват  по компетентност всички въпроси (от компетентността на държавните власти)  повдигнати от заявилите се предварително техни избиратели  по определен по долу начин /т. 3.5/

 

1.2  Да напуснат парламента веднага, ако повече от половината избиратели предварително заявили желанието си да гласуват за съотвтния кандидат от съответната партийна листа или мажоритарен кандидат в съответния избирателен район, са поискали писмено  по определения по долу ред /т. 3.5/, неговата оставка.

 

2.     Да направят обществено достъпен списъка с лицата отговарящи на изискванията на т.1 и осигурят на същите равноправно представяне пред евентуалните им избиратели.

 

     3.  Да извършат (ако считат за необходимо)  

         промени в устава на партията изразяващи се  в:

 

3.1             Да приемат механизъм за приемане на  

       предварителни заявки за гласуване за   

        кандидатите на партията - изключващ всякаква   

         възможност за злоупотреби.

 

3.2             Приемане на  ясен механизъм за отзоваване на         

        народен представител в съответствие  т. 1.2

 

3.3             Включване в избирателните си листи само на

        лица писмено приели условията по т.1.

 

3.4  Подреждането в изборните листи да се извървшва според броя на предварително подадените заявки за гласуване засъответветния кандидат в  съответната партийната регионална централа.

 

    3.5  Създаване и поддържане  във всяка регионална партийна централа публично достъпен масив с данни за предварително подадените заявки за гласуване за определен кандидат, по който автоматично се формира и листата за изборите и на масив данни (подмасив на предния) с исканията за оставка на народни представители от листата /или мажоритарно избран/ след изборите (броя на тия легитимни искания ще определя „рейтинга” на вече избрания). В масивите данни да се включват само лица невписани в аналогичен масив на друга партия и гласуващи в съответния избирателен район, и при спазване разпоредбите на закона за защита на личните данни.

 

II.                ПОВЕДЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ :

 

1.        ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

     ПО  РАЗДЕЛ I

 

2.     СЛЕД  КОНСТИТУИРАНЕТО НА НОВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ :ДА РАЗРАБОТЯТ, ПРЕДЛОЖАТ ЗА  ПРИЕМАНЕ И ГЛАСУВАТ „ЗА”  МЕХАНИЗЪМ АНАЛОГИЧЕН НА ТОЯ ПО т. I.3.2  В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПАРЛАМЕНТА /ако пожелаят може и в Конституцията/.

 

     III.   ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДИ  

            ИЗБОРИТЕ

 

1.     Да положат усилия за да разберат коя от предлаганите предизборни платформи отговаря на техните виждания.

 

2.     Да предлагат на партиите разумни и почтени хора за кандидати за народни представители.

 

3.     Да  направят предварителна заявка за гласуване за определен кандидат (кандидати) от листата на политическата сила с най-близки до собствените им виждания и гласуват съобразно заявката си.

 

IV.            ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ СЛЕД       

              ИЗБОРИТЕ

 

1.        Да участват активно в срещите с „техните” народни представители.

 

2.       Да поискат отзоваването на предварително заявения и избран и от тях народен представител, ако не изпълнява поетите задължения по т. I.1

 

 

 

Послепис:

 

           При евентуално приемане на предлаганото по-горе от няколко партии;   като единствено ЗАДЪЛЖЕНИЕ на ИЗБИРАТЕЛЯ за да добие „статута” АКТИВЕН И РАЗУМЕН ГРАЖДАНИН ще се явява участието му в изборите само с предварително заявяване на предпочитанието си, което надявам се няма да бъде отказано никому, от никоя приела посоченото вече  поведение партия.

     Смятам, че  предлаганото не предполага нарушаване „тайната на вота”, така както не го нарушават и вероятно съществуващите списъци на членовете на партиите - предполагащи определен начин на гласуване на лицата в тях. При гласуване по предлагания начин (с предварително заявяване на вота си) всеки избирател ще може да заяви ЯВНО и ОТГОВОРНО своят избор. Нещо подобно се прави и при всеки партиен митинг, но не толкова отговорно и без възможност за активно влияние включително и след (между) изборите.

    Който не поеме своята ОТГОВОРНОСТ просто се лишава от правото да търси  някаква отговорност, да упражнява някакъв контрол; включително и  легитимно да иска отзоваване на избрания и от самия него народен представител. А защо това е толкова важно? Важно е защото България е парламентарна република, парламента създава правилата /законите/, избира правителството, то от своя страна издава подзаконови актове, назначава всичко надолу по веригата на властта и ...  именно поради липсата на такъв контрол досега  „дереджето” ни сега е такова.

 

     Предлаганото  дава възможност на централите  на „клубовете по интереси /партиите/ да покажат дали наистина желаят промяна, както на „системата”, така и най вече на себе си; дали наистина искат да излязат на светло т.е. да отворят партиите си за гражданското общество и по този начин да придобият необходимото за съществуването им доверие.  Ще се види също така, колко са и желаят ли протестиращите и непротестиращите РАЗУМНИ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ да разрешат кризата - на първо място политическата и надявам се с методите на демокрацията и икономическата.

 

     Считам още, че с предлаганото, всеки ще може да запази партийните си предпочитания и същевременно да бъде ГРАЖДАНИН, а не само ПАРТИЕЦ или СИМПАТИЗАНТ на една партия, която се страхува от „яхване” и  не  приема предлаганото и поведение.

 

    Много моля, предложението да не се възприема като призив за масово членство в партиите или като за призив „долу партиите”. Много по-умни  от нас глави,  доста отдавна,  са измислили многопартийната система (партиите), като основа на демокрацията. Е щом е така - „нека живеят” . Тук просто се предлага многото партии, борещи се за власт, да приемат (ако пожелаят) едни „унифицирани процедурни правила” за отношенията си с гражданите  преди и след изборите, като запазят чисто политическите си различия. Тези „процедурни правила” /или „поведения”/ разбира се не могат да бъдат въведени със закон, а се предлагат за  избор на  партиите и същевременно  дават една възможност и на гражданите - без да са партийни членове, а само хора решили да подкрепят дадена програма и /или/ кандидати, да направят това, но впоследствие да могат и да контролират избранниците си. За случването на последното - няма как - трябва да  се определиш – да избереш някоя от „офертите”  на партиите , колкото и да ти е неприятно или трудно   да го направиш. Това е жертвата, която трябва да направи „Агнето” за да бъде добре пасено в тучните ливади на демокрацията”.

 

ТОВА Е ТВОЯТА  ОТГОВОРНОСТ

ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.

 

          За да не ти е толкова неприятно  или трудно, може да си представиш партиите  като един табун   коне - нали сме наследници на „конен народ”. В този табун  има богат избор от най-различни коне: едни оседлани, други не, някои стари кранти, други млади буйни атове, има и съвсем слаби жребчета – всякакви. Престраши се, избери  един - реши и слагай юздата - яхвай го и дръж здраво (юздата), защото искаш да отидеш много бързо и много надалече, но за съжаление, към момента не разполагаш още с някакво по-добро средство за придвижване. Ще ти напомня, само че пътят, който ти предстои не е нито лек, нито къс и може да се случи някои коне да измират по пътя от старост и немощ или само от слабост (недоразвитост). Е не е чак толкова страшно - табунът е жив - раждат се (за съжаление случва се и да умират)  малки кончета по пътя. Въпреки това,  много те моля - внимавай при избора си,  защото КАМШИКА ПЛЮЩИ -  табунът е подплашен,  aтовете се ритат, конете не са  яхани, овършали са всичко наоколо, някои са станали по страшни и от конете на Диомед, някои са си сложили капаци на очите и не приемат юздата - и си е все пак доста опасничко.

Ако всеки направи това - яхне своя кон-партия     (и го превърне  в кентавър)  можеби ще се разреши въпроса за присъствието на гражданското общество в управлението на държавата и ще стигнем  най - сетне до настоящата ни цел -  да нагазим в „тучните ливади на демокрацията” – Ханaан,

при това  дори и без никакви промени в изборните правила, а САМО С ДОБРАТА ВОЛЯ НА ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА И НА АКТИВНИТЕ   И   РАЗУМНИ   ГАРАЖДАНИ.

 

      За избягване на възможни „злоупотреби”, например чрез вписването на избирателя в масивите данни (по т.3.5 от предложението) на повече от една партия (с цел безотговорното отстраняване на неудобни - честни и кадърни), очевидно ще трябва партиите да се отворят  малко една към друга и да допускат проверки на  същите тези масиви, както помежду си, така и от държавни органи /ГРАО/.

     Всъщност може да се помисли и за възможността един избирател да гласува за кандидати от различни листи:

      Шуреят е кандидат от една листа, а баджанака от друга. Мандатите за района са повече от един, но бюлетината изисква еднозначност. А защо да не може и за шурея и за баджанака, а да може за тоя в листата на баджанака, когото аз не искам да избера, но избирам заедно с баджанака, въпреки че не съм правил ”предварителна заявка” да го избирам и следователно не мога да му искам легитимно оставката, а на баджанака мога? Обещавам да помисля по въпроса - мислете и ВИЕ.

       Признавам, че към момента не мога да преценя  (осмисля) какво (и на кого) казва избирател заявил предварително даден вот, а в действителност осъществил друг, при което разбира се ще се получи разлика в „социологията” давана от масива данни „зявки за гласуване”, но това в никакъв случей не опорочава изборите, още по-малко идеята ми.

        Въпросът, за това че в изборите ще участват несъмнено и избиратели незаявили предварително предпочитанията си за една единствена партия или (и) кандидати  не променя нищо друго, освен споменатото вече - загуба на правото да редиш листите и да контролираш активно   избранниците на народа (и оставянето на тия дейности единствено в ръцете на ПОЛИТБЮРАТА на партиите), а това е най-примамливото на идеята. ТИ ГРАЖДАНИНО може евентуално да бъдеш допуснат при оформянето на „офертите” на партиите /изборните листи/, а ТИ ПАРТИЙО може евентуално да увеличиш собствените си избиратели /партийни членове и симпатизанти/  до такива размери, че да можеш дори да съставиш еднопартийно правителство.  Такива неща разбира се могат да се случат, само ако „страните по сделката” приемат предлаганите „процедурни правила” или „поведение” - все едно - важното е, че /поне в моите очи/  написаното много прилича на една горе-долу прилично оформена, добре обоснована и  взаимно изгодна за страните оферта.

 

AKO И В ТВОИТЕ ОЧИ ИЗГЛЕЖДА ТАКА СЪДЕЙСТВАЙ                                                      ЗА  ДОСТИГАНЕТО И ДО СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКАТА -

„ПОСТАВЯНЕТО И НА МАСАТА”.

 

       Една офертата е на масата. Кой я предлага?  В случея няма никакво значение.  ВАШ  РЕД Е – ДА или НЕ?  Има ли сделка? „Народът иска решения, чака отговори” - казва някой. ИМА ДРУГА -  ПО–ДОБРА ОФЕРТА??? – браво! Чудесно! - „МИКРОФОНЪТ Е ВАШ” и  ИЗБОРЪТ Е ВАШ.

 

А протестиращите можеби казват (или ще кажат) и това:

 

     „„ Ние (или повечето от Нас) не искаме да сме политици  - да правим програми за управление, правила и т.н., а  да избираме  между направените от Вас програми и да предлагаме и избираме хората, които могат да ги осъществяват, защото почти винаги добре изглеждащите идеи, осъществявани от създателите си или техните последователи  не довеждат до добро.  Дори сам БОГ се  разкая за Висшето си творение и го изтреби (почти) - вж. Битие гл.6. Какво да кажем тогава за  Маркс – Енгелс, Ленин - Сталин, Мусолини - Хитлер и др. п., които навярно са имали и добри идеи - щом са повели „масите” , но дори не  се и разкаяха за тях (идеите си), когато ги видяха осъществени от самите тях и съмишлениците им.

     Разбира се  ИДЕИТЕ са много важно нещо, но не по-малко важна е ЦЕЛТА която си е поставил създателя (или адепта) им.    Именно  тук се забелязва едно по-слабо  (но преодолимо) място на демокрацията - ВИСШЕГЛАСИЕТО. Този основен принцип на демокрацията принуждава всички партии - чиято цел по презумпция е вземането на властта (от нашите хора, а не от нашите идеи !!!)-  пишейки програмите си - да се съобразяват с него т.е. всички (или почти всички) програми за управление стават (по презумпция) популистки - правени за харесване от колкото се може повече хора, а изпълнието??? ...  няма значение – винаги ще се намерят обективни причини за неизпълнението: коалицията, международното положение, лошата опозиция, ...космоса (на ракетата).

       Разбира се няма как „от кумова срама” все пак да не се изпълнят някои обещания, да не се извършат някакви - разбира се най-вече популистки действия (идват нови избори)  и .... „за балъците” всичко е наред ???

 

       НЕ – ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА МИНЕ !!!                          

    Ние вече разбрахме, че:

Пътят към ада е постлан с добри намерения

И се научихме да различаваме доброто от злото - изядохме забранения плод, И затова бяхме изгонени от рая на Комунизма (или сами избягахме?), и попаднахме ли бяхме продадени?) в плен на Фараоните-олигарси, и се лутаме дооооста дълго из пустинята на Посткомунизма (наречена от някои Демокрация); но Ханаан е вече видим и твърдо сме решили да живеем там, и никакво „преброяване” не може да ни спре, защото ПРАВДАТА е на наша страна, а за СЪДИЯТА    броя не е важен - един Човек може да осъди една държава (както го направи,  макар и посредством една неприемливо крайна форма,  ПЛАМЕН ОТ ВАРНА). По този начин се преодолява слабото място на демокрацията - висшегласието.   НАКРАЯ    винаги побеждава ПРАВАТА страна - дори и да е по-малобройна, а не КРИВАТА - дори и да е по-многобройна (или икономически по-силна) - стига ПРАВО ДА СЪДИ СТАРИЯ КАДИЯ, а той го прави винаги - дори и КРИВО да седи (в нечии очи), защото ТОЙ ЗНАЕ – РАЗБИРА И ОТСЪЖДА  кое е  ДОБРО и кое е ЗЛО ЗАЩОТО ТОЙ Е (трябва да е) НАДДЕЛЯВАЩИЯ       РАЗУМ      И СЪЩЕВРЕМЕННО,  И ВРЕМЕТО,  И        ИСТОРИЯТА -  МЪДРОСТТА НА ВЕКОВЕТЕ,  И  ТОЙ  ТРЯБВА  ДА  ОПРЕДЕЛЯ  ЧИИ  ИДЕИ ДА ВЛАСТВАТ, а кои ще са ОВЛАСТЕНИТЕ ХОРА ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯ НАРОДА, а не партиите   даващи    идеите.  ””

 

                                                                                                  Край                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

  p.s.

 

КОЙТО  РАЗБРАЛ – РАЗБРАЛ,                                                                                                                              АКО ИСКА И МОЖЕ -                                                                                                                                                ДА ДЕЙСТВА ТОГАВА.

_____________________________________

 

ИЛИ ОЩЕ ПО–ЯСНО КАЗАНО:

 

РАЗБРАЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ДЕЙСТВАТ,                                                                               ЗАЩОТО АКО РАЗУМА НЕ НАДДЕЛЕЕ                                                                                              И НЕ СЕ ПРОМЕНИ НАЧИНА НА                                                                                                  ФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ                                                                                                НА  УПРАВЛЕНИЕТО, КАМШИКА                                                                                               ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПЛЮЩИ

ВСЕ ПО–СИЛНО И ПОД УДАРИТЕ МУ                                                                                                                       ТАБУНЪТ,  ВЕДНО   С  АГНЕТАТА,

МОЖЕ   -  НЕ ДАЙ БОЖЕ  -  ДА ПОМЕТАТ                                                                                ВСИЧКО  -  И  СЕБЕ ДОРИ - АКО НЕ СЕГА,                                                                                     ТО НЯКОЙ СЛЕДВАЩ ПЪТ.

 

ПРИМЕРИ : МНОООООООГO !!!

________________________________________

 

 

Бях балък, но сега търся балъци

за партия - кентавър и съм                                          с уважение:    Адхок Внета


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional