Manifesto

Условия за публикуване

„Свободата“ е сайт за литература, изкуство и публицистика, създаден от Едвин Сугарев. Публикуваните в него авторски текстове и илюстративен материал са на принципа на безкористното сътрудничество – като приемането за публикация зависи единствено от техните качества.

Хонорари не се изплащат, а акта на изпращане от страна на авторите се разглежда като съгласие техните произведения да бъдат публикувани. Авторските права на разпространените чрез „Свободата“ материали принадлежат на лицата, които са ги създали – съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Сайтът не носи отговорност за понататъшната съдба на публикуваните произведения, нито за предявени претенции от трети лица, или каквито и да било  нарушения от недобросъвестни ползватели.

Не се публикуват текстове или илюстративни материали, които проповядват омраза или призовават към нарушаване на човешките права, както и такива, които накърняват човешкото достойнство и възхваляват ограничаването на човешката свобода.

^