Manifesto

Хайку

СЯНКА НА ПТИЦА

пролетен вятър свири за себе си уличният музикант
Дарина Денева

КРАЯТ НА ЗРИМОТО

димящ сантал и чаша чай на перваза полепнала слана
Венелина Петкова

РЕНГЕЙ ПОЕМИ

туристи зяпачи припяват в кресчендо - трубадур в гондолата
Диляна Георгиева (Д) И Весислава Савова (В)

ИЗ „СКИТНИШКИ ХАЙКУ“

* Идва и си отива без да шуми росата * Летна привечер Пъплят сенки по прашния път по-плътни от хората
Едвин Сугарев
^