Manifesto

Приказки

ЛУДИЯТ ДЪРВАР

Наричали го Лудият дървар заради проповедите, които произнасял, докато чакал някой да купи дървата му. Говорел за това, че хората се зли и не си помагат, че живеят лошо и с алчността си умножават злото на този свят, че Бог ги е създал като свои чада, а те са загърбили своята мисия...
Едвин Сугарев

ПРИКАЗКА ЗА КОМИНОЧИСТАЧА

Истина е, че след тази нощ, никой не видял коминочистача ...
Едвин Сугарев
^