Manifesto

Скиталчества

ТАБО ГОМПА

Манастирите в Лахул може би не са тъй впечатляващи, както тези около Ле, но неугледния и незначителен на пръв поглед вид понякога [....]
Едвин Сугарев
^