Manifesto

Скиталчества

Фюзелаж е купешка, френска дума, идва от „вретено” и се използва за нарицателно на корпусите на самолетите. Та седя си аз във фюзелажа, мисля си за думите на турския пътешественик, писани за Тунджа и за благоустроения град Ямбол, за Каляри, който също ще се окаже един приятен и благоустроен град и, разбира се, за Габрово, където ще се върна след едно кратко пътуване до Италия.
Велизар Велчев

ТАБО ГОМПА

Манастирите в Лахул може би не са тъй впечатляващи, както тези около Ле, но неугледния и незначителен на пръв поглед вид понякога [....]
Едвин Сугарев
^