Manifesto

Есета

ЧАСОСЛОВЪТ НА МУШИЦАТА ЕДНОДНЕВКА

* Спри да се омотаваш в причини и следствия, в надежди и покруси, в желания и носталгии, в колебания и кухи жестове. [....]
Едвин Сугарев

ИЗ „СЪРЦЕВИНА“

* Представи си любимите книги, които събират прах по етажерките; камъните, които си докосвал с толкова обич, струпани в някой зимник; дрехите, [....]
Едвин Сугарев

ХАКЕЛДАМА

Хакелдама – “кървавата нива” – нивата, насред която Юда се обеси. Сухото дърво стърчи все още – и дере небето с кривите си пръсти – онова небе, надвиснало над нас повече от две хилядолетия – като шия на лешояд над мършата.
Едвин Сугарев

КОЛЕЛОТО

  Тогава, след едно дълго пътуване, след като очите ни бяха премлели еротичните каменни фризове Каждурахо, форта на Гвалиор с огромните джайнистки [....]
Едвин Сугарев

„ОКСИМОРОНИИ”

В нашия свят се смята, че Парадоксите и Абсурдите съществуват, а Оксимороните – не.
Пламен Асенов
^