Свободата днес и тук 24 Юли 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

СОТИР ЦАЦАРОВ ИЗЛЪГА EТИЧНАТА КОМИСИЯ НА ВСС

« назад   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Биволъ, http://www.bivol.bg/

 
Съпругата му две години е укривала от фиска реалната стойност на имотна сделка
Биволъ 
Сряда, 19 Декември 2012 00:14

Вчера Дневник публикува стенограмата от изслушването на кандидата за главен прокурор съдия Сотир Цацаров в етичната комисия на ВСС. Магистратът - фаворит на властта отговаря на въпросите зададени всигнала на журналистите от Биволъ Атанас Чобанов и Асен Йорданов, които са подробно описани в серия от разследвания за имотите на семейство Цацарови (линк към стенограмата тук).

Един от въпроси поставени от Биволъ е кога и колко данък за прехвърляне на имот е заплатила Меглена Цацарова за имотна сделка изповядана на симулативна цена от 1000 лв, или 120 пъти по-ниска от реалната цена. Въпросът е важен, защото ако се окаже, че тя не е платила данък върху реалната сума в деня на самата сделка, тя подлежи на глоба по Чл. 125 от Закона за местните данъци и такси.

Цацаров признава пред магистратите от етичната комисия, че сделката е вписана на симулативна цена. Той не вижда нищо укоримо в този факт. Твърди обаче, че данъкът е внесен върху реалната цена и то на датата, на която е осъществена сделката:

Г-н Цацаров: При това положение възниква следният въпрос, който беше задаван многократно. Каква е сумата, която е платена като местен данък. Сумата, която е платена като местен данък, аз съм представил удостоверение, отвънка в чантата ми, то е в оригинал, от служба "Местни данъци и такси" на община Марица, е в размера, който е, разбира се, за закупената от нея ½ идеална част, казах, не мога да отговарям за другия купувач, нито за продавачите, е в размера, който съответства на действителната цена - такава, каквато е посочена в декларацията ми пред Сметната палата.Поставен беше и още един въпрос - дали не съм посочил тази цена и дали не са внесени местни данъци в този размер в момента, в който към момента на задължението за деклариране не е станало известно, че едната сделка е проблемна. Не е така, внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките. Само в удостоверението, което е представено, са посочени дати, мисля, че 5 февруари или ден по–късно, но мисля, че това е датата на осчетоводяване в служба "Местни данъци и такси" на община Марица. (курсивът е на редакцията).

Факт е, и това беше съобщено в първата публикация по темата на Биволъ, че в декларацията си пред Сметната палата за 2008 г. (подадена през 2009 г.) Сотир Цацаров е записал действителната продажна цена. Декларацията може да бъде видяна тук.

Следното твърдение обаче е чиста лъжа: "Поставен беше и още един въпрос - дали не съм посочил тази цена и дали не са внесени местни данъци в този размер в момента, в който към момента на задължението за деклариране не е станало известно, че едната сделка е проблемна. Не е така, внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките."

Документът, който Цацаров държи "отвънка в чантата" и който е публикуван на сайта на ВСС е категоричен. В справката от служба Местни данъци и такси на община "Марица" черно на бяло е записано, че на датата на сделката за овощната градина са внесени само 10 (десет) лв. местен данък (линк към документа в сайта на ВСС тук). Чак две години по-късно, на 26.02.2010 г. е довнесен остатъкът от 1181 лв, като са начислени и наказателни лихви. Освен това данъкът за имота не е бил уреден при декларирането му пред Сметната палата в началото на 2009 г., а цяла година по-късно.

 

Двете плащания на стойност 1157,87 лв., които фигурират в справката са за съвсем друг имот и това лесно се доказва с документи от имотния регистър. По-долу е дадена доказателствената част, която е добре да се проследи с калкулатор в ръка.

Както Биволъ вече писа, не е ясно дали щеше да се стигне до плащането на пълната стойност на данъка, ако овощната градина купена от Цацарова не се беше оказала с неуредени вещни права и не се водеше дело за разваляне на сделката и връщане на парите. Не е толкова лесно да се докаже в съда, че за имота са дадени реално 120 000 лв, след като е платен данък върху 1000 лв.

Не е ясно защо Етичната комисия приема на вяра твърдението на Сотир Цацаров, че "внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките". Защо магистратите просто не са погледнали какво пише в самата справка? И какво щеше да се случи, ако бяха проверили точните цифри?

Както и да се върти и усуква в обясненията от тук нататък, документът от община "Марица" е неоспорим и уличава Цацаров в лъжа пред институцията Висш съдебен съвет. Твърдението му, че внасянето на данъка "е осъществено на датата, на която са осъществени сделкитепросто не е вярно.

Същата институция малко по-късно ще излезе с официално становище, че Сотир Цацаров "притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран и да изпълнява длъжността "Главен прокурор на Република България".

Доказателствена част

Колко данък е трябвало да внесе Цацарова, колко е внесла и кога го е внесла?

В съдебно решение на ОС-Кърджали е записано, че "действителната цена на сделката е в размер на сумата 60 921 евро (или 119 151,11 лв. по Централния курс на БНБ към датата на плащането)".

Частта на нотариус Цацарова следователно е 59575,56 лв. Върху тази сума в деня на сделката тя е трябвало да внесе данък от 2% или 1191,51 лв.

Точно това тя не е направила, а е внесла само 10 лв, или 2% от 500 лв. нейната част от "симулативната" цена от 1000 лв.

Две години по-късно, на 26.02.2010 г. Цацарова внася останалите 1181 лв., като плаща и дължимата по закон лихва от 332.93 лв. В справката на община Марица това ясно е посочено: лихвата е за периода от 04.02.2008 когато е извършена сделката с имота, до датата на плащането.

Две овощни градини и апартамент

Сотир Цацаров вероятно е разчитал "номера да мине" тъй като в справката на една и съща дата: 05.02.2008 са отбелязани общо три плащания към общината за данък придобиване на имущество: две от тях са на стойност 1157,87 лв и едно на стойност 10 лв.

Тези плащания за 1157,87 лв. обаче не са за овощните градини, а за апартамент и дворно място придобити от Меглена Цацарова на същата дата.

От имотния регистър се вижда, че на датата 4-ти февруари 2008 г. са изповядани три сделки с купувач Меглена Цацарова. Те са записани с поредни номера в книгите на Агенцията по вписванията - Пловдив:

1. 3/10 ид. части от дворно място с площ 220 КВ.М., заедно с апартамент с площ от 83,49 кв.м. и изба, купен от адвоката Иван Георгиев Бояджиев, който е съпруг на нейната приятелка и колежка Адела Кац. Прехвърлянето е описано с номер от входящ регистър 126 от 04/02/2008. Акт 28, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1707 от 2008 г. в АВ-Пловдив. Декларираният материален интерес е 57891,93 лв.

2. Овощна градина от 2,899 дка (Имот № 031005 в землището на с.Костиево), Номер от входящ регистър 125 от 04/02/2008, Акт 27, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1706 от 2008 г. Меглена Цацарова и Адела Кац купуват всяка по 1/2 от имота. Декларираният материален интерес е 1000 лв.

3. Овощна градина от 2,901 дка (Имот № 031005 в землището на с.Костиево), Номер от входящ регистър 123 от 04/02/2008, Акт 26, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1705 от 2008 г. Меглена Цацарова и Адела Кац купуват всяка по 1/2 от имота. Декларираният материален интерес е 1000 лв.

Сотир Цацаров е декларирал апартамента и дворното място пред Сметната палата за 2008 г., като е вписал поотделно за себе си и за съпругата си половината от стойността им на позиции 5,6,7 и 8 в графа Недвижимо имущество. Декларацията може да бъде видяна тук. Общата цена е 115782 лв. (57303 57303 588 588). Това означава, че материалният интерес деклариран в Агенцията по вписванията не е в лева, а в евро. 

Данъкът от 2% върху 115782 лв. е 2315,64. Разделен на две дава точно 1157,82 лв. А двете плащания на Меглена Цацарова, осчетоводени на 06.02.2008 са за 1157,87 лв. Разликата е само 5 стотинки.

Няма как плащанията от 1157,87 лв да са за овощните градини, защото разликата е цели 33 лева (1191 лв. - 1157,87 лв.) Не е възможно общината да калкулира такава голяма разлика в полза на данъкоплатеца. Освен това, ако Цацаров претендира, че двете вноски по 1157,82 лв. са за овощните градини, то остава въпросът за какво са платени тези 10 лв. на същата дата? Единственият възможен отговор е: за апартамента. Във всички случаи Меглена Цацарова трябва да бъде глобена за укриване на реалната цената на сделката съгласно чл. 125 от Закона за местните данъци и такси.


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional