Свободата днес и тук 19 Юли 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Съдът окончателно приключи делото за лиценза на КТБ

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Борис Митов, Медиапул

Върховният административен съд (ВАС) окончателно сложи край на делото за отнетия лиценз на Корпоративна търговска банка (КТБ), отказвайки да разгледа и на втора инстанция жалбите на основните акционери срещу решението на БНБ от 6 ноември м.г.

Това става ясно от обявеното в четвъртък определение на състава на съда, председателстван лично от ръководителя на ВАС Георги Колев и с членове Росен Василев, Милка Панчева, Александър Еленков и Наталия Марчева.

"Акционерите по настоящето дело не са адресати на оспорвания административен акт и не са страна в административното материално правоотношение, което се развива между БНБ като специализиран държавен орган и поднадзорното лице "КТБ" АД, което е носител на лиценза, отнет с процесния административен акт", приема петчленният състав на съда, потвърждавайки напълно тезата на първата инстанция.

Така, върховните съдии на практика дават зелена светлина на делото по несъстоятелността на КТБ, което бе спряно от Софийския градски съд (СГС) до решаването на спора за отнемането на лиценза.

"Между БНБ и акционерите на банката няма отношения на власт и подчинение, нито в резултат на оспорения административен акт в тяхната правна сфера настъпват правни последици. Всякакво въздействие върху правната сфера на акционерите представлява косвено такова. Противното би довело до неудържимия извод, че кръгът на легитимираните лица следва да се разшири необосновано до всяко лице, което има правоотношения с КТБ от имуществен характер – не само акционери, но и вложители, контрагенти, служители на трудово правоотношение. В този смисъл правилен и логически обоснован е изводът на първоинстанционния съд, че акционерите нямат пряк и личен правен интерес, тъй като са засегнати косвено от приетия от надзорния орган акт", пише в окончателното определение на ВАС по казуса.

Според логиката на магистратите, развита в мотивите им, един административен акт подлежи на обжалване, когато следва правните последици от него да настъпват пряко, без да е "необходимо допълнително опосредяващо действие".

"Правните последици за акционерите в банковата институция обаче, в конкретният казус, не настъпват пряко по силата на решението на регулаторният орган, тъй като тяхната правосубектност е незасегната. Незасегната е и възможността им да извършват дейността за която са учредени. Върху тях няма наложени ограничения, нито вменени задължения. Доколкото обвързаността им с банката би дала отражение върху тази дейност, респективно патримониума им, то това отражение е следствие, производно е и произтича именно като отражение на наложените спрямо банката рестрикции", аргументира се Върховният административен съд.

Според петимата съдии засягането на правата на акционерите е неопределено, като размер и последици и зависи от редица хипотетични фактори, като "измененията на пазара в резултат на решението на националният рагулатор, евентуалното развитие на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 37 ал. 2 от Закона за кредитните институции, установената ликвидност на банката, включително и от действията на акционерите в производството по Закона за банковата несъстоятелност в съответствие с правото им по чл. 11 ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност, в резултат от които свои действия акционерите също могат да влияят в правното си положение".

"В конкретният случай правните последици за акционерите настъпват в правната им сфера пречупени през начина, по който са и ще се отразят върху самата банкова институция. В този смисъл настъпването им е с рефлекторен характер и е отражение, производно от въздействието което Решение № 138 от 6.11.2014 г. на УС на БНБ има върху "Корпоративна търговска банка" АД. Това не позволява същите да бъдат квалифицирани като пряко засегнати от последиците на акта субекти", заключва ВАС.

Отнемането на лиценза на КТБ бе атакувано от мажоритарния акционер "Бромак" ООД, собственост на Цветан Василев, от "Бългериан акуизишън къмпани", както и от двамата миноритарни акционери Орлин Русев и Вера Ахундова.

Към жалбите им срещу решението на БНБ те бяха приложили и искане за отправяне на редица преюдициални запитвания до Съда в Люксембург за тълкуване казуса от гледна точка на правото на ефективна съдебна защита по чл.47 от Хартата за основните права в Европейския съюз. Адвокатът на "Бромак" Менко Менков поиска и спиране на делото до произнасяне на европейските магистрати.

"Преюдициалното запитване, противно на вложеният в съдържанието му смисъл от жалбоподателите, не представлява средство за пререшаване на конкретен спор, нито за ангажиране намесата на Съда в Люксембург със спора по същество, а представлява инструмент за сътрудничество между СЕС и националните юрисдикции, благодарение на който първия предоставя на вторите елементите за тълкуване на правото на ЕС които са им необходими за разрешаване на спора с който са сезирани", приема обаче ВАС, отхвърляйки и тези искания на акционерите.

Според върховните съдии "не е налице основание за спиране на производството и отправяне на искане за постановяване на преюдициално заключение от Съда на ЕС, тъй като тълкуването на релевантните за спора правни норми, вече е част от юриспруденцията на съюзната юрисдикция".

"Не е налице неоснователно съмнение за приложимостта им към спора с който настоящата инстанция е сезирана. Както подчертава Съдът на ЕС – ако нормата вече е била тълкувана или тълкуването и е очевидно,националните юрисдикции могат сами да вземат решение за правилното тълкуване на и прилагане правото на съюза към установената фактическа обстановка", допълва ВАС в мотивите си.

Петчленният съдебен състав отхвърля и повторно искане за отвод ма председателя му Георги Колев, направено от адвокат Менков на 1 април. Магистратите вече отхвърлиха в началото на седмицата искане за отвод на целия състав, наред с още няколко други искания.

Новото настояване на Менков съдия Колев да се оттегли от разглеждането на казуса е базирано на обстоятелството, че в качеството си на ръководител на ВАС магистратът вече 20 дни не удовлетворява искане на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова за тълкувателно решение по въпроса – какъв е кръгът на лицата, които имат право да обжалват решение на БНБ за отнемане на лиценз за банкова дейност.

"Съобразно разпоредбата на чл.128, ал. 3 от Закона за съдебната власт делото във връзка с направеното искане от Председателя на Висшия адвокатски съвет по поставен въпрос следва да бъде насрочено в двумесечен срок от постъпване на искането. В случая искането е постъпило на 10.03.2015 г. и към настоящия момент визираният срок не е изтекъл. Твърдяното от жалбоподателят обстоятелство не попада в хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и не може да служи като основание за отвод", приема обаче съдът.

В средата на януари 3-членен състав на ВАС остави без разглеждане жалбите на основните акционери в банката с два на един гласа. Това определение на съда изненадващо бе публикувано близо месец преди заседанието по същество, което първоначално бе насрочено за 9 февруари. Съдът обаче бе разкритикуван от премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов за това отлагане във времето.

Самият Горанов обяви, че има уверението на ВАС, че делото ще приключи по-бързо от предвиденото. Освен това публично заяви, че акционерите нямат правен интерес да обжалват отнемането на лиценза на КТБ, както впоследствие прие и ВАС. Не стана ясно как е получил това уверение и дали е имало натиск върху съдиите за по-експресно решение в полза на БНБ.

Третият член от състава на ВАС, отхвърлил жалбите – съдия Соня Янкулова, обаче излезе с обстойно обосновано особено мнение. В него тя посочваше, че с определението си ВАС "ампутира" правата на акционерите в КТБ и прекрачва установената практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Преди два дни адвокатът на "Бромак" Менко Менков пък предупреди, че ако жалбите на акционерите в КТБ окончателно бъдат оставени без разглеждане в ЕСПЧ ще бъде заведен иск "за милиарди" за предполагаем отказ от правосъдие.

 

 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional