Свободата днес и тук 25 Юни 2022  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Руският свят видян отвътре – свят да ти се завие

« назад   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Иво Инджев, http://ivo.bg

 

 

 

превод от руски за ivo.bg Васил Костадинов

Владимир Путин = външна политика

 

 

Най-големия проблем на Русия е, че на повечето от нейните господари им е било скучно да се занимават със страната си. А величието на владетеля е оценявано в хиляди квадратни километри завзета земя и в милионите жертви. Воювали сме за интересите на кого ли не, а не да строим къщи, мостове и пътища. Да строим за вековете, а не за години.

 

Когато Прусия иска да отнеме от Австрия Силезия, Русия, разбира се, не може да се въздържи и се включва в Седемгодишната война. Изпратихме сто хиляди руски войници, за да се справят с Прусия. Превзехме Берлин. Тогава възниква заплаха за Хановер – владение на краля на Англия в сърцето на Европа. И още 30 000 войници прекосяват пеша цяла Европа да се бият за Хановер.

 

 

Замисляли ли сте се за какво са загивали руските супер-богатири на Суворов в Алпите? Защо сме громили французите в Италия?

И как Наполеон се озовава в Русия? Александър отчаяно завижда на славата му и се страхува от бацила на революцията. Франция не заплашва Русия.

Той участва в три коалиции срещу Наполеон и всеки път губи – и при Фридланд, и при Аустерлиц и т.н.. Но всеки път Наполеон не поставя никакви условия на Русия – винаги с почести освобождава пленниците.

А Александър тържествено прегъща Наполеон, нарича го свой брат и веднага събира народно опълчение за нова война.

 

Така съсипахме страната си, загубихме стотици хиляди войници за маниакалните амбиции на Александър I. Но той, най-вече, се страхува, че Наполеон превземайки Русия, ще премахне крепостното робство. Последиците биха били непредсказуеми.

 

 

И с чуждите революции винаги сме се справяли. Русия спасява Австро-Унгария от разпад, потушавайки унгарската революция. А само след четири години Франц Йосиф отказва да подкрепи Николай I в Кримската война.

 

 

А причината за началото на Кримската война е просто смешна – кой ще притежава ключовете на църквата Рождество Христово във Витлеем – православните или католиците. И когато, след много колебания, турците предават ключовете на французите, Николай се обижда и изпраща войски във Влашко и Молдова. Претърпяхме тежка загуба в Крим, загубихме флота и близо 150 000 войници заради наранените чувства на императора.

 

 

А колко струва на Русия идеята за панславизъм? Патриарх Никон решава да унифицира църковните обреди по гръцки маниер – за да бъде по-близо до южните славяни и да ги вземе под крилото на Православната църква.

Цар Алексей Михайлович харесва идеята да се разпростре властта на православния цар “от море до море, и от реките до края на вселената”. Резултатът – разкол, смут и хиляди изгорени еретици в Русия. Дори и при Петър I, според Сената, в неизвестност са повече от 900 000 души – почти 10% от общия брой на населението.

 

 

Принесохме в жертва десетки хиляди наши войници за свободата и независимостта на България. По време на Първата световна война – България е съюзник на Германия, по време на Втората световна война – България пак е съюзник на Германия. Днес България е член на НАТО.

 

 

След революцията – всичко върви още по-лошо. Ние подкрепяхме комунистическите партии от целия свят. Финансирахме революциите в чужбина и се разправяхме жестоко с революционерите в социалистическия лагер. През 1953 г., нашите войски с танкове потушиха въстанието в Източна Германия, през 1956 г. – в Унгария. Маршал Жуков получава “за потушаване на унгарската контрареволюционен бунт” четвърта звезда на Герой на Съветския съюз. Нашата преса, разбира се, нарича народните въстания “фашистки набези”.

 

 

През 1968 г. нашите танкове навлязоха в Чехословакия. През 1979 г. – в Афганистан. Жертвахме 15,000 наши войници. Убихме един милион афганистанци. Нашата преса, разбира се, обяснява, че ако не го бяхме направили – и Чехословакия, и Афганистан щяха да влязат американците.

 

 

Нашите войници се сражаваха в Корея, Китай, Бангладеш, Лаос, Йемен, Египет, Ливан, Сирия, Алжир, Ангола, Етиопия, Мозамбик, Никарагуа, Хондурас, Салвадор, Боливия, Гренада, Куба. Подкрепяхме всеки канибал, ако каже, че ще строи социализма. На XXVIII (последен) конгрес на КПСС обявиха, че нашата помощ е 700 милиарда рубли за 20 години. По 35 милиарда рубли годишно – официално 1 долар е равен на 63 копейки.

 

 

Изстисквахме жизнените сокове от страната си. Знаете ли през коя година всички колхозници в Съветския съюз получиха паспорти? През 1974 г.

А преди това не ги назначаваха на работа в града.

А знаете ли каква беше средната пенсия на колхозника през 1980 г.?

34 рубли и 80 копейки.

През тази година обещаваха да е построен комунизма.

 

 

И ето пак, нашият президент заявява, че Русия няма да си трае си и че ще принуди света да ни уважава.

Може би е време да спрем да си играем на геополитиката?

Може би е време да се заемем със страната си?

Досадна и безинтересна работа – жилища, пътища, строителство, данъци, създаване на нормален икономически климат в страната?

 

А ще започнат да уважават страната ни когато имаме най-добрите в света образование и здравеопазване, когато учените от цял ​​свят се стремят да работят в Русия, и когато нашите пенсионери получават най-големите в пенсии в света.

 

Една лична молба – Владимир Владимирович, спрете, моля, да остроумничите.

Никога не сте го правили добре

ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ МИР – великолепная статья! Читайте, делайте репост.

Оригинал взят у mi3ch в вп – внешняя политика

Огромной проблемой России было то, что большинству ее правителей было скучно заниматься своей страной. А величие правителя оценивалось в тысячах квадратных километров завоеванной земли и в миллионах жертв. Мы воевали за чьи угодно интересы вместо того, чтобы строить дома, мосты и дороги. Строить на века, а не на года.

Когда Пруссия захотела отнять у Австрии Силезию, Россия, разумеется, не смогла стерпеть этого и ввязалась с Семилетнюю войну. Мы послали сто тысяч русских солдат, чтобы разобраться с Пруссией. Взяли Берлин. Потом возникла угроза Ганноверу – владению английского короля в центре Европы. И еще 30 000 солдат прошли пешком через всю Европу воевать за Ганновер.

Вы никогда не задумывались – за что гибли русские чудо-богатыри Суворова в Альпах? Зачем мы громили французов в Италии?
А как Наполеон оказался в России? Александр отчаянно завидовал его славе и боялся бациллы революции. А Франция ничем не угрожала России.
Он участвовал в трех коалициях против Наполеона и всякий раз был бит – и под Фридландом и под Аустерлицем. И каждый раз Наполеон не ставил никаких условий для России – всегда с почетом отпускал пленных. А Александр торжественно обнимал Наполеона, называл его своим братом и тут же собирал народное ополчение для новой войны.

Мы разорили свою страну, потеряли сотни тысяч солдат, ради маниакальных амбиций Александра I. Но больше всего он боялся, что Наполеон, войдя в Россию, отменит крепостное право. Последствия были бы непредсказуемыми.

И с чужими революциями мы всегда расправлялись. Россия спасла Австро-Венгрию от распада, подавив венгерскую революцию. А всего спустя четыре года после этого Франц Иосиф отказался поддержать Николая I в Крымской войне.

А сама причина для начала Крымской войны была просто смехотворной – кому будут принадлежать ключи от церкви Рождества Христова в Вифлееме – православным или католикам. И когда, после долгих колебаний, турки передали ключи французам, Николай счел себя оскорбленным и ввел войска в Молдавию и Валахию. Мы потерпели тяжелейшее поражение в Крыму, потеряли флот и почти 150 000 солдат из-за оскорбленных чувств императора.

А сколько стоила России идея панславизма? Патриарх Никон задумал унифицировать церковные обряды на греческий манер, чтобы быть ближе к южным славянам и взять их под крыло православной церкви. И царю Алексею Михайловичу понравилась идея распространить власть православного царя «от моря и до моря, и от рек до конца вселенной». В результате – раскол, смута и тысячи сожженых раскольников в России. Даже при Петре I, по сведениям Сената, находилось в бегах более 900 тысяч душ – почти 10% всего населения страны.
Мы положили десятки тысяч наших солдат за свободу и независимость Болгарии. Во время Первой Мировой, Болгария – союзник Германии, во время Второй Мировой, Болгария – союзник Германии. Сегодня Болгария – член НАТО.

После революции все пошло еще хуже. Мы поддерживаем коммунистические партии во всех странах мира. Финансируем революции за рубежом и жестоко расправляемся с революционерами внутри соцлагеря. В 1953 наши войска танками подавляют восстание в ГДР, в 1956 – в Венгрии. Маршал Жуков «за подавление венгерского контрреволюционного мятежа» получает четвертую звезду Героя Советского Союза. Наша пресса, разумеется, называет народные восстания «фашистскими вылазками»

В 1968 году наши танки входят в Чехословакию. В 1979 – в Афганистан. Мы положили там 15 000 наших солдат. Убили около миллиона афганцев. Наша пресса, разумеется, объясняет, что если бы этого не сделали мы – и в ЧССР и в ДРА вошли бы американцы.

Наши солдаты воевали в Корее, Китае, Бангладеш, Лаосе, Йемене, Египте, Ливане, Сирии, Алжире, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Боливии, Гренаде на Кубе. Мы поддерживали любого людоеда, стоило ему заявить, что он строит социализм. На XXVIII (последнем) съезде КПСС было объявлено, что наша помощь составила 700 миллиардов рублей за 20 лет. По 35 миллиардов тех еще рублей – официально 1 доллар был равен 63 копейкам.
Мы высасывали все соки из своей страны. Знаете, в каком году все колхозники в СССР получили паспорта? В 1974
А до этого их старались не принимать на работу в городе.
А какая средняя пенсия была у колхозника в 1980 году – знаете? 34 рубля 80 копеек.
В этом году году обещали построить коммунизм.

И вот опять наш президент говорит, что Россия не потерпит чего-то там и что Россия заставит себя уважать.
Может быть уже хватит играть в геополитику?
Может быть пора заняться своей страной?
Скучной и неинтересной работой – жкх, дорогами, строительством, налогами, созданием в стране нормального климата?

А уважать нашу страну начнут когда у нас будет лучшее в мире образование и здравоохранение, когда ученые всего мира будут стремиться работать в России и когда у наших пенсионеров будут самые большие пенсии в мире.

И личная просьба – Владимир Владимирович, перестаньте, пожалуйста, острить.
Вы этого никогда не умели делать.


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional