Свободата днес и тук 19 Юли 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

БАН отдава имоти без конкурс

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
От Капитал

БАН разполага със стотици недвижими имоти в София и страната, включващи големи парцели земя, сгради, почивни бази, апартаменти, ателиета, гаражи и др. Стойността им надхвърля десетки милиони левове. По закон академията не може да продава имотите си без съгласие от Народното събрание. Това обаче не важи при отдаване на имоти под наем.

Последната проверка на Държавната финансова инспекция, отнасяща се за периода 2006-2007 г., установи, че БАН на практика е отдавала под наем помещения, без да обявява конкурси. Оказало се, че имотите на БАН се ползват със специален статут - за тях не важи Законът за държавната собственост, който задължава ведомствата да провеждат конкурси.

В доклада на финансовите инспектори е записано: "Предоставянето на собствеността на БАН се извършва непосредствено от Народното събрание по силата на Закона за БАН. Това е акт на разпореждане с държавна собственост, която излиза от патримониума на държавата, за да стане част от патримониума на друг правен субект - БАН, т.е. по силата на закона държавната собственост е трансформирана в собственост на БАН. (...) Законът за БАН е специален по отношение на Закона за държавната собственост, поради което за отдаването под наем на имоти, собственост на БАН, не трябва да се прилагат регламентираният в Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона ред."

Вместо чрез конкурси БАН отдава имотите си по вътрешни правила, които сама си е приела и сама има право да променя. Конкретните наеми се определят от шефовете на самостоятелните научни звена, които били длъжни да превеждат 50% от получените наеми във фонд "Развитие". Контролът по изпълнението също е възложен на тях. От същия доклад става ясно, че са били съставени актове за административно нарушение на председателя на БАН акад. Никола Съботинов и на финансовия директор на академията Живка Динкова за това, че не е бил заприходен получен имот в местността Карантията във Варна, състоящ се от три дървени сглобяеми къщички, 6 бараки и лятна баня. Имотът не бил заприходен и заведен в счетоводните регистри на БАН и не бил отразен в годишния баланс на академията за 2007 г.

Спорният статут на имотите на БАН е констатиран и от последния одит на Сметната палата, който е за управлението на имуществото през 2008 г. Тогава ревизорите установяват, че за част от имотите на академията изобщо няма издадени актове за собственост. Одиторите се натъкват и на "вратичка" за заобикаляне на закона при разпореждането с имоти. Оказало се, че условието да се иска разрешение от Народното събрание при разпореждане с имоти важи само за централното управление на БАН, но не и за отделните научни звена (52 института, 12 централни лаборатории и 4 научни центъра), които по устава на академията се водят самостоятелни юридически лица. Разпореждането с такива имоти се извършва от директора на звеното след утвърждаване от научния съвет. "Не са изготвени съгласно устава на БАН цялостни правила по прилагането на глава осма "Имущество и бюджет на Българска академия на науките", което е предпоставка за неясноти и противоречива практика при управлението на имуществото", гласи едно от заключенията на одиторите.

Хoрата на Сметната палата са заварили общо 42 договора за наем на обекти в Пловдив, сключени с различни фирми. По-голямата част от тези договори са на ниски цени - от порядъка на 100 евро и по-малко. Само два от наемите били над 1000 евро месечно. През одитирания период имало 11 действащи договора за наем на обекти в София, като четири от тях предвиждат месечна наемна цена над 2000 евро, а останалите били за по-незначителни суми.

Сметната палата констатира също, че в БАН няма единен вътрешен нормативен акт за провеждане на обществени поръчки. Липсвал и регистър за участието на БАН и нейните звена в търговски дружества, както и архив на съответните документи за регистрации и промени в участието, което е предпоставка за лош контрол. Не бил въведен контрол относно отчета за резултатите от командировките в страната на ръководителите на институтите и звената на БАН, както и одобрението на извършените разходи от председателя на БАН. Сметната палата установила и, че БАН не застрахова имуществото си. 

От: http://www.capital.bg/


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional