Свободата днес и тук 27 Септември 2023  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Ченгетата на културата

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   


 

 

То не бил само Божидор Димитров там. И вероятно ще се окаже, че кулоарите на сегашната българска култура бъкат от ченгета. Първите вече излязоха: директори на театри, шефове на културни програми, началници на отдели в министерството. Тъжна гледка - и поучителна: одесарената българска култура с пълна сила заслужава просташките си началници.

Е. С. 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

 Р Е Ш Е Н И Е № 267/ 20.09.2011 г. 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 26 – главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната властМинистерството на културата. Проверени са 124 лица. Дванадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Р Е Ш И  :

 

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

 

 

 

Три имена

Божидар Димитров Стоянов

Дата на раждане

03.12.1945 г.

Място на раждане

гр. Созопол

Вербувал го служител

кап. Цветан Станимиров на 04.12.1973 г.; възстановен на 22.07.1976 г.; подп. Атанас Димитров Василев на 29.09.1987 г., регистриран на 07.10.1987 г.

Ръководил го служител

кап. Цветан Станимиров; о. р. Атанас Атанасов; о. р. Тодор Костов; подп. Атанас Димитров Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ; ВГУ-II-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник; агент

Псевдоними

Кардам; Тервел; Телериг

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Директор на Национален исторически музей

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Димитров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.

Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - радиа и телевизии.

Обявен с решение № 101/ 25.11.2009 г. - министър-председател, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания

 

 

Три имена

Владимир Петров Вълков

Дата на раждане

06.06.1960 г.

Място на раждане

гр. Грамада

Вербувал го служител

ст. лейт. Владимир Георгиев Живков на 24.09.1986 г., регистриран на 29.09.1986 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Владимир Георгиев Живков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Видин-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Павлов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-373 (Вд).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Н-к на отдел "ФСД" от 18.11.2006 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Иван Петров Попйорданов

Дата на раждане

14.08.1938 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

Вербуван през 1975 г., регистриран на 19.04.1975 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-ХI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Попов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; предложение рег. № 3905/ 09.04.1990 г. с искане "да се заличи от отчета на НРС дело рег. № 10856 "Попов"-лично".

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на Сатиричен театър-София

 

Обявен с решение № 183/ 09.02.2011 г.

 

 

Три имена

Игор Кирилов Чипев

Дата на раждане

11.06.1951 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

о. р. Тодор Куртажов на 28.07.1987 г., регистриран на 31.07.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Тодор Куртажов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Тодор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Тодор".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Н-к на сектор "Литературно наследство" от 29.06.2006 г.

 

 

 

Три имена

Красимира Владимирова Филипова

Дата на раждане

27.07.1946 г.

Място на раждане

гр. Нова Загора

Вербувал я служител

подп. Марин Киров Генков на 13.06.1979 г., регистрирана на 20.06.1979 г.

Ръководил я служител

подп. Марин Киров Генков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Плевен-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Вероника

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-1974 (Пл); писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" "Вероника".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на дирекция "Сценични изкуства и творческо поколение" от 29.06.2006 г.

 

 

 

Три имена

Мирослав Иванов Пашов

Дата на раждане

17.12.1957 г.

Място на раждане

гр. Горна Оряховица

Вербувал го служител

о. р. Иван Динев на 28.02.1984 г., регистриран на 27.03.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Динев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Кипарис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 20.03.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Кипарис".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Директор на театър "Българска армия"

 

 

 

Три имена

Стефан Петров Стефанов

Дата на раждане

31.12.1961 г.

Място на раждане

гр. Враца

Вербувал го служител

о. р. Дечко Дечев на 01.12.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Дечко Дечев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2617 (Вр) и работно дело IР-1034 (Вр).

Снемане от действащия оперативен отчет

1984 г.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на ПГК-с. Кунино

 

 

Забележка: Проверката на Министерството на културата продължава.

 


Председател:

Евтим Костадинов Костадинов                         ................................

 

 

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров                            ……………………

 

2. Валери Георгиев Кацунов                              ....………………….

 

3. Георги Матеев Георгиев                               ...………………….

 

4. Екатерина Петкова Бончева                           …………………….

 

5. Тодор Илиев Трифонов                                  ……………………..

 


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional